உழைப்பு

காற்றையும்
கட்டிப் போடலாம்
உழைப்பிருந்தால்

கருத்துகள்

தமிழ் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அருமை

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

புறநானூற்றில் கல்விச்சிந்தனை

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

பூவின் பல நிலைகள்.......