இடுகைகள்

ஜூலை, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சீனப் பெண்களின் சொல்லப்படாத கதைகள்

படம்
நீ நேராக நிற்கும் பட்டசத்தில் வளைந்திருக்கும் நிழலைக் கண்டு ஏன் பயப்படுகிறாய் - சீனப் பழமொழி பெண்கள் பற்றி சொல்லப்படாத பேசப்படாத எத்தனை எத்தனையோ கதைகள் உலகம் முழுதும் இருக்கிறன . அந்த கதைகள் எல்லாம்   பொதுவெளிக்குள் சொல்லப்படும் போது தான் அவைகள் குறித்தான பேச்சுகள் உருவாகத் தொடங்குகின்றன . அவற்றிலிருந்து தான் ஒரு சமூகம் நாம் இன்னும் எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் என்பது குறித்தான புரிதலை உருவாக்கிகொள்ள முடியும் .   அந்தவகையில் பெண்களின் பாடுகள் பற்றிய உரையாடலை நிகழ்த்தியவர் 1989 முதல் 1997 வரையில் சீனாவின் மிகப் பிரபலமான வானொலி தொகுப்பாளினி சிம்ரன் . அவர் தனது வானொலி நிகழ்ச்சியின் மூலம் பெற்ற அனுபவங்களையும் , சந்தித்த பெண்களின் உண்மை வாக்கு மூலங்களையும் மனக் குமறல்களையும் ஆதாரத்துடன் தைரியமாகத் தொகுத்து எழுதிய புத்தகம் The good women of china: Hidden Voices. அனைத்து தரப்பு பெண்களையும் நேரிடையாக சந்தித்து பேட்டி கண்டு , உண்மை சம்பவங்களின் தொகுப்பாக சீனாவில் உருவான அரசியல் மாற்றமும் அதனால் பெண்கள்