முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

முல்லைப் பாட்டு

அண்மையில் அண்ணாமைலப் பல்கலைக்கழக மொழியியல் துறையும் இந்தியமொழிகளின் நடுவன் நிறுவனமும் இணைந்து நடத்திய குழந்தைகளுக்கான கதை எழுதுதல் பணிப்பட்டறைக்கு ஐந்திணைப் பதிப்பக உரிமையாளர் குழ. கதிரேசன் வந்திருந்தார்.  பத்துப்பாட்டிற்கு எளிமையான கவிதை வடிவில் அனைவருக்கும் சென்று சேர வேண்டும் எண்ணும் நோக்கத்தில் எழுதியிருப்பதாக  பத்துப்பாட்டு நூலினைக் கொடுத்தார். இந்நூல் பத்துப் பாட்டு குறித்த அடிப்படை புரிதலை உருவாக்கும். .

அந்நூலில் இருந்து முல்லைப்பாட்டு.

பாடிய புலவர் - காவிரிபூம்பட்டிணத்துப் பொருள்வாணிகனார் மகனார் நப்பூதனார்.

103 அடியினைக் கொண்டது. பத்துப்பாட்டிலேயே மிகக் குறைந்த அடியினைக் கொண்ட பாடல்.  இதனை நெஞ்சாற்றுப் படை என்றும் கூறுவார்கள்.
பத்துப் பாட்டில் சிறியது முல்லை!- இதில்
காதல் இன்ப நினைவுகள் கொள்ளை!
நூற்று மூன்றே அடிகள் உடையது! - இது
நப்பூத னாரின் நயமிகு படைப்பு!

அகவல் பாவால் ஆகி வந்தது! - இது
அகத்திணை ஒழுக்கம் பேணிக் காப்பது!
குறித்த நேரம் தலைவன் வருவான் - எனத்
தலைவனை நினைத்து ஆற்றி இருப்பது!
பெருமுது பெண்டிர்

தலைவன் குறித்த கார்கா லமதிலே
தேரது விரைந்து வந்திட வில்லை!
பிரிவுத் துயரால் தலைவியும் வருந்தப்
பெருமுது பெண்டிர் ஆறுதல் சொல்வர்!

ஆயர் மகளும் பசுவைக் காணக்
கன்றிடை வந்து, வருந்திட வேண்டா,
தாயவள் வருவாள்! என்றத னாலே
திரும்பியே வந்து, நன்மொழி கேட்டோம்!
கணவன் வருவான் கவலையை விடுக!

தலைவன் வருவது உண்மை! - உண்மை!
அதுவரை கண்ணே! ஆற்றி இருப்பாய்
என்றவர் சொல்வர் வருத்தம் தீர!

தலைவனின் துன்பம்

தலைவியைப் பிரிந்த தலைவன், நெடிய
காட்டிடைப் பாசறை அமைத்துக் கொண்டு
போரில் கடமை ஆற்றிட உள்ளான்!
முதல்நாள் போரில் மடிந்த வீரரை
மறந்திட அவனால் முடிந்திட வில்லை!
அவரை நினைத்தே துன்பப் படுகிறான்!

யானையும் வீரரும் இறந்தத னாலே
குதிரையும் உணவை மறுத்த னாலே
வேதனை மிகுந்து, உறக்கம் துறந்து
விழித்தே மன்னன் இருந்திடும் போது,
கூப்பிய கையுடன் நாழியைக் கணக்கர்,
நாழிகை வட்டிலில் சென்ற நாழிகை
இத்தனை என்றே எடுத்துக் கூறி,
துயில்கொள மன்னரைத் தயவாய்க் கேட்டார்!
பாசறை சுற்றிலும் வெளியில் காவலாய்
ஊமை மிலேச்சர் உறங்கா திருப்பர்!

தலைவியின் துன்பம்

தலைவனை நினைந்து ஏங்கும் தலைவியோ
அம்பு தைத்த மயில்போல் நடுங்கிக்,
கைவளை நெகிழ மெலிந்து போயுளாள்!
உறக்கம் கணகளைத் தழுவிட வில்லை!

எழுநிலை மாடம் எங்கணும் ஏற்றிய
பாவை விளக்கு ஒளிதனைப் பாரத்தும்
மழைநீர் ஒலியைக் கண்டும் கேட்டும்
தலைவன் வருவான் என்றை தனக்குள்
எண்ணிய  தலைவி விழித்தே இருக்கிறாள்!


கடமையில் மன்னன்

கடல்போல் பாசறை விரிந்து கிடக்கும்
அரசனுக் கென்றே தனியிடம் உண்டு!
பயன்படா வில்பல ஊன்றி இருக்கும்!
கேடயம் காவலாய் அமைந்து கிடக்கும்!
இரவைப் பகலாய் ஆக்கும் பெண்கள்
பாவை விளக்கில் நெடுந்திரி இட்டு
நெய்யை வார்த்துக் கொண்டே இருப்பர்!
மெய்க்காவலர் நடுவே தலைவன் இருப்பான்!
துயில்கொளா மன்னன் மறுநாள் போரில்
வெற்றி பெறும்வழி எண்ணி இருப்பான்!

முதல் கரு உரிநென முப்பொருள் யாவும்
முல்லையில் திறம்பட உரைப்பது இனிது!
அகப்பொருள் இதனுள் இருப்பத னாலே
தலைவன் தலைவி பெயரெதும் இல்லை!
காரும் மாலையும் முல்லை என்பதால்
முதற்பொருள் இதனுள் படிந்து வந்தது.


தலைவனின் வருகையும்
தலைவியின் மகிழ்ச்சியும்

தலைவன் தலைவியைக் காண வரும்வழி
கொன்றை பொன்னிற மலர்கள் பூத்தது!
காந்தள் உள்ளங் கைபோல் விரிந்தது!
காயா கரிய பூவினைப் பூத்தது!
ஆண்பெண் மானினம் துள்ளிக் குதித்தன!

சங்கும் கொம்பும் வெற்றியை முழங்க,
தலைவன் பகைவனை வாகை சூடியே
வெற்றிக் கொடியது உயரப் பறக்க,
திரண்ட சேனையும் குதிரைப் படையும்
தொடர்ந்து வரவே முதலில் மன்னன்
குதிரை தேரில் வருகிற போது,
குதிரையின் கனைப்பொலி தலைவியின் காதில்
கேட்டத னாலவள் பூத்துச் சிரித்தாள்!

முல்லைக் கற்பு

கற்பு மிகுந்ததைக் காட்டிடும் பெண்கள்,
கற்புக் கரசியாய் வாழ்ந்திடும் பெண்கள்
முல்லைப் பூவினை சூடுதல் மரபு!
முல்லை என்றால் கற்பது வாகும்!

போரில் தலைவனைப் பிரிந்தத னாலே
ஆற்றாத் தலைவி, அதன்வரு மளவும்
ஆற்றி இருந்த கற்பு நிலையினைச்
சொல்வத னாலிது பேறு பெற்றது.
கலைமானும் பிணையும் கலந்து மகிழக்
கார்காலம் இனிதாய்க் கனிந்தது என்பது
முல்லைப் பாட்டில் நுடபமானது.
                                                                       மேலும் வாசிக்க...

கருத்துகள்

ஸ்ரீ.... இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
முனைவர் அவர்களே,

கற்புக்கரசியாய் வாழ்ந்திடும் பெண்கள் முல்லைப்பூ சூடுவார்கள் என்பது புதிய செய்தி. பாடலுக்கு நன்றி. சிறப்பான பதிவு.

ஸ்ரீ....
Rathnavel Natarajan இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மிக்க நன்றி.
நான் நிறைய கற்க வேண்டும்.
சித்திரவீதிக்காரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நல்ல முயற்சி. சுசீலாம்மாவின் அறிமுகம் மூலம் இப்பதிவிற்கு வந்தேன்.

நல்ல பதிவு. பகிர்விற்கு நன்றி.
cheena (சீனா) இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அன்பின் முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார் - எல்லை மீறினால் முல்லையும் வேண்டுமோ என்ற நிலையில் ஆற்றி இருத்தல் என்பது வாழ்வின் அமைதிதான். இக்காலத்தில் இருதலும் இருத்தல் நிமித்தமும் எத்தனை நாழிகை ? இலக்கியக் காட்சி நன்றாய் இருக்கிறது - குழ.கதிரேசனின் படைப்பினைப் பகிர்ந்ததற்கு நன்றி. நல்வாழ்த்துகள் - ந்டபுடன் சீனா

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…