முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

தொகைச்சொற்கள்

எட்டு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்......


அட்டபுட்பம் ----- புன்னை,வெள்ளெருக்கு,நந்தியாவர்த்தம்,அண்பகம்,நீலோற்பம்,பாதிரி, அலரி,செந்தாமரை

அட்டவீரட்டம் ----- கண்டியூர்,கடவூர்,அதிகை,வழுவூர்,பறியலூர்,கோவலூர்,குறுக்கை, விற்குடி

அருகனெண்குணம் ----- கடையிலாவறிவு,கடையிலாக்காட்சி,கடையிலாவீரியம், நாமமின்மை, கோத்திரமின்மை,ஆயுளின்மை,அழியாவியல்பு

அளவை ----- காட்சி,அனுமானம்,ஆகமம்,அருத்தாபத்தி,உபமானம்,அபாவம்,சம்பவம், ஐதிகம்

அக்ஷ்தகல்யாணி ----- யான்கு கால்கள்,முகம்,தலை,வால்,மார்பு

அக்ஷ்டபந்தனம் ---- சுக்கான்கல்,கொம்பரக்கு,சாதிலிங்கம்,செம்பஞ்சு,தேன்மெழுகு,எருமைவெண்ணெய்,குங்கிலியம் ,நற்காவி

அக்ஷ்டமாந்தம் ----- செரியாமாந்தம்,போர்மாந்தம்,மலடிமாந்தம்,பெருமாந்தம், வாதமாந்தம்,சுழிமாந்தம், கணமாந்தம்

ஈசுரன் குணங்கள் ----- தன்வயனாதல்,தூயவுதம்பின்னாதல்,இயற்கையுணர்வின்னாதல், முற்றுமுணர்தல்,இயல்பாகப் பாசங்கினின்று நீங்குதல்,பேரருளுடமை,வரம்பிலின்பமுடைமை,முடிவிலாற்றுலுடைமை

எட்டுத்தொகை ----- நற்றறிணை,குறுந்தொகை,ஐங்குறுநூறு,பதிற்றுப்பத்து,பரிபாடல், கலித்தொகை,அகநாநூறு, புறநானூறு

எண்சுவைத்தமிழ் ----- சிங்காரம்,வீரியம்,பெருநகை,கருணை,ரௌத்திரம்,குற்கை,அற்புதம்,பயம்

எண்பதம் ---- நெல்,புல்,வரகு,தினை,சாமை,இறுங்கு,துவரை,இராகி

எண்ணுவகைவிடை ----- சுட்டுவிடை,மறைவிடை,நேர்விடை,ஏவல்விடை,வினாவிடை,உற்றரைத்தல விடை, உறுவதுகூறல்விடை,இனமொழிவிடை

ஐசுவரியம் ----- தனம்,தானியம்,நிதி,பசு,புத்திரர்,வாகனம்,சத்தம்,தைரியம்

குய்யதராட்டகபுவனம் ----- கயை,குருக்கேந்திரம்,நாகலம்,நகலம்,விமலம்,அட்டகாசம்,
மகேந்திரம்,பூமேசம்

குறிஞ்சியாழ்த்திறம் ----- நைவளம்,காந்தாரம்,படுமலை,பஞ்சுரம்,மருள்,அஞிர்ப்பு,அரற்று, செந்நிறம்

சித்தி ---- அணிமா,மகிமா,லகிமா,கரிமா,பிரார்த்தி,பிரகாமியம்,ஈசத்துவம்,வசித்துவம்

மெய்ப்பாடு ---- நகை,அழுகை.இளிவரல்,மருட்கை,அச்சம்,பெருமிதம்,வெகுளி,உவகை

போகம் ----- பெண்,ஆடை,அணிகலன்,உண்டி,தாம்பூலம்,பரிமளம்,பாட்டு,பூவமளி

கருத்துகள்

ஆ.ஞானசேகரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மேலும் ஒரு நல்ல பகிர்வு
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உங்கள் வருகைக்கு நன்றி.........
சுப.நற்குணன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வணக்கம் முனைவர் அவர்களே,

எட்டு தொகைச்சொற்களைப்
புட்டுப் புட்டுக் காட்டி
தொட்டு தொட்டு மனதை
கட்டுப் போட்டு வைக்கின்றீர்.. - நல்ல
மெட்டுச்சுவை தருகின்றீர்..!

சிறுகுறிப்பு:
மெய்ப்பாடு எட்டு வகை. அதைப் பற்றிய நான் எழுதிய இடுகை:-

http://thirutamil.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html

காண்க!
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி சுப.ந . அவர்களே.....

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…