முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

தொகைச்சொற்கள்

மூன்று எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்.........


அரசர் ----- சேர ,சோழ , பாண்டியர்

இசை -----மந்தரம் ,மத்திமம்,தாரம்

இடம் ---- தன்மை ,முன்னிலை , படர்கை

இலக்கணை -----இட்டவிலக்கணை ,விடாத இலக்கணை , விட்டும்விடாத இலக்கணை

இனம் ----- வல்லினம் , மெல்லினம் ,இடையினம்

ஈச்சுரன்பிரபுத்துவ சாமர்த்தியகுணம் --- கர்த்தத்துவம்,அகர்த்தத்துவம்,அன்னிய தாகர்த்தத்துவம்

உயிரில் உள்ள தீ --உதரத்தீ ,விந்துத்தீ,சினத்தீ

உலகம் ---பூலோகம் ,பரலோகம்,பாதாளம்

கடுகம் ----சுக்கு,மிளகு,திப்பிலி

காலம் ---இறப்பு ,நிகழ்வு ,எதிர்வு

குணம் ----சாத்விகம்,இராசதம்,தாமதம்

குற்றம் ----- காமம் ,வெகுளி,மயக்கம்

சத்தி ----- இச்சாசக்தி,கிரியாசக்தி,ஞானசக்தி

சாத்திரம் ---- சாங்கியம்,பாதஞ்சலியம்,வேதாந்தம்

சீவதேகம் ---- தூலம்,சூக்குமம்,காரணம்

சுடர் ----- சூரியன்,சந்திரன்,அக்கினி

தமிழ் ----இயல் ,இசை,நாடகம்

தானம் ----- தலைப்படுதானம்,இடைப்படுதானம்,கடைப்படுதானம்

தீ ----- ஆகவனீயம்,தக்கிணாக்கினீயம்,காருகபத்தியம்

தொழில் ----- ஆக்கல் ,அழித்தல்,காத்தல்

நூல் ---- முதல் ,வழி ,சார்பு

பலை ----- கடுக்காய்,நெல்லிக்காய்,தான்றிக்காய்

பாவபுண்ணிய வழக்கம்--- செய்தல்,செய்வித்தல்,உடன்படுதல்

பாவினம் ---- தாழிசை ,துறை ,விருத்தம்

பிணி --- வாதம் ,பித்தம் ,கபம்

பேதம் ---சுகபேதம் ,சுசாதிபேதம் ,விசாதிபேதம்

பொறி ---- மனம்,வாக்கு ,காயம்

மண்டலம்-----அக்கினிமண்டலம்,இரவிமண்டலம்,சந்திரமண்டலம்

மலம் ----ஆணவம்,கன்மம் ,மாயை

முக்கனி----- கதலி,மா,பலா

முக்தி விக்கினம் ----அறியாம்,ஐயம்,திரிபு

மும்மை ----உம்மை ,இம்மை,மறுமை

மொழி ----- மெய்கூறல்,புகழ் கூறல் ,பழி கூறல்

பொருள் ---- பதி,பசு ,பாசம்

விஷயம் ----- பிறிதிவிஷயம்,துவேக்ஷா விஷயம்,உபேக்ஷாவிஷயம்

-------------------------தொடரும்

கருத்துகள்

சுப.நற்குணன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மும்மூன்று தொகைச்சொற்கள்...

அழகு..
அருமை..
அப்பப்பா..
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வணக்கம் சுப.நற்குணன் ஐயா அவர்களே உங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றிகள்.......இன்னும் 4,5 எனத் தொடர்ச்சியாக தொகைச்சொற்கள் உள்ளன தொகுத்துத் தருகின்றேன்......
ராம்ஜி.யாஹூ இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றிகள் பல. மிகவும் பயன் உள்ள பதிவு.

இப்பொழுது புரிந்து படிப்பதால் இலக்கணம் இனிமையாக உள்ளது.

முன்பு மதிப்பெண்களுக்காக மனம் ஒன்றாமல் படித்தோம்.
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றி ராம்ஜி ......
ஆ.ஞானசேகரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இதுவும் அருமை...
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி சேகரன்.......

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…