க. அரவிந்தன் சீர்மை கென் வில்பர் அவர் மனைவி த்ரேயாவின் கதையை அடிப்படையக் கொண்டு எழுதப்பட்ட புனைவாக்கம்.
உள்ளிழுத்துச்செல்லும் செறிவான மொழிநடை. நோய்மை ஏற்படுத்தும் துயரமும் மன வலியும் சுற்றி இருப்பவரோடு முரண்படுதலும் என விரிகிறது.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

புறநானூற்றில் கல்விச்சிந்தனை

இரண்டாம் ஆண்டு - மூன்றாம் பருவம்