முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

தமிழ் சமஸ்கிருத இலக்கண மரபுகள்

மனிதனின் அறிவுசார் தொடக்கம் மொழி. மொழி என்னும் கருவி மானுடத்தின் அகத்தும் புறத்தும் நிகழ்த்திய/ நிகழ்த்தும் ஊடாட்டத்தின் விளைவே பல் பரிமாண/ பரிணாம வளர்ச்சி. பல நூற்றாண்டுகள் பல்வேறு நிலைகளில் மொழியைப் பயன்படுத்தும் பொழுதுதான் அதற்கான வரைவுகள் உருவாகத்தொடங்குகின்றன. அவ்வாறு உருவானவை அம்மொழியின் இலக்கணங்களாக அமைகின்றன. இந்திய மொழிகளில் பழமையான மொழிகளுள் தமிழ், சமஸ்கிருதம் தனக்கென இலக்கண மரபுகளைக் கொண்டுள்ளது.

இரண்டு மொழிகளிலும் காணப்படும் இலக்கண மரபுகளை அறிமுகப்படுத்தி, தமிழ் மொழியினுள் சமஸ்கிருத மொழியின் தாக்கம் மெல்ல மெல்ல எவ்வாறு நுழைந்தது என்பது குறித்தும் தமிழ் சமஸ்கிருத இலக்கண மரபுகள் என்னும் நூல் விளக்கிச்செல்கிறது.

இரண்டு இலக்கணமரபுகளுள் வேற்றுமை, வேற்றுமைத் தொகைக்கான இலக்கணம் எவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தொல்காப்பியம், வீரசோழியம், பியோகவிவேகம், இலக்கணக்கொத்து ஆகியநூல்களோடு சமஸ்கிருத வேற்றுமை, தொகை இலக்கண கூறுகள் ஒப்பிட்டு நோக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய நிலப்பரப்பில் உருவான பல்வேறு மரபிலக்கணங்களுடன் தமிழ் மரபிலக்கணத்தை ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்வதற்கு அடிப்படையாக இந்நூல் அமைந்துள்ளது. 

முனைவர் சங்கரேஸ்வரி
உதவிப்பேராசிரியர்
தமிழியல்துறை
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்

நூல் கிடைக்குமிடம்
பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் 
16(142) ஜானி ஜான்கான் சாலை
இராயப்பேட்டை
சென்னை - 600 014
044 - 28482441

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…