முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

தமிழர் திருமணமுறை -2

வாழ்வியல் வழிகாட்டி (அ) திருவள்ளுவர் வழிபாடு

மக்கள் அனைவரும் உலகில் தக்க வகையில் எவ்வாறு வாழவேண்டும் என்று வழிகாட்டியவர் திருவள்ளுவர்.
அறத்தால் பொறுள் தேடி, அப்பொருளால் இன்புற வேண்டும் என்பதற்காக முப்பால் அருளியவர் அப்பெருமகனார்.
அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை என்றும்
அறத்தால் வருவதே இன்னபம்
என்றும் தெளிவு படுத்தியவர் அவர்.

இரு சிறகு வீசுப் பறக்கும் ஒரு பறவையைப் போல், மணமக்கள் இருவரும் ஒருமைத் தன்மையராய் இல்வாழ்க்கை நடத்தினால் அவர்கள் வாழ்வே வீடுபேறு இன்பம் என்றும், அமிழ்தம் அருந்தும் அமர வாழ்வு என்றும் கூறியவர் அவர்.

கணவனுக்கு மனைவியும்,மனைவிக்கு கணவனும் துணையாக அமைந்து குடும்பக் கதமையை இருவரும் ஒப்பாகத் தாங்கி, வாழவேண்டிய முறைப்படி வாழ்ந்தால் அவர்கள் வாழ்வு தெய்வ வாழ்வு என்று உறுதி மொழி தந்தவர் அவர். ஆதலால், நலவாழ்வு வேண்டு அவரைப் போற்றுவோம், எனக் கூறி, வள்ளுவர் சிலைக்கோ, படத்திற்கோ திருக்குறள் நூலுக்கோ மலர் தூவி மணமக்கள் வழிப்படச் செய்தல்.

வள்ளுவம் வாழ்க ! வாழ்வியல் வாழ்க !

என மும்முறை அவர்களைக் கூறச் செய்தல்.

சான்றோர் வழிபாடு

மணவிழாவுக்கு வந்துள்ள பெருமக்கள்,தாய்மார்கள், செல்வர்கள் அனைவரையும் போற்றும் வகையில மணமக்கள் எழுந்து நின்று, அவையோரை வணங்குமாறு செய்தல். சானாறக பெருமக்களே, நீங்கள் தனச்சான்றுடன் பேசி, அதன் படி செயலாற்றும் பெருமக்கள். நீங்கள் திருமணத்திற்கும் சான்றாக விளங்குகின்றீர்கள்.இம்மணமக்கள் இந்த நல்ல பொழுதில் , அவையோராகிய உங்கள் அனைவரின் வாழ்த்தையும் வேண்டு, வணங்குகின்றார்கள.தனித்தனியே வந்து வணங்குதல் போலாகா நேரங்கருதி உங்கள் அனைவர் முன்னும் நின்று வணங்குகின்றார்கள். நாங்கள் அறிந்தோ அறியாமலோ, தெரிந்தோ, தெரியாமலோ, புரிந்தஃதோ, புரியாமலோ ஏதாவது சொல்லியிருந்தாலும், செய்திருந்தாலும் அவற்றைப் பொறுத்துக் கொண்டு எங்களை வாழ்த்தியருளவேண்டுகின்றோம்.ஆயிரம் வாழ்த்துதல் ஒரு பூனையையும் யானையாக்கும்.உங்கள் வாழ்த்துதல் எங்களை என்றென்றும் ஓங்கி உயர்ந்து வாழச் செய்யும் என உங்களை வேண்டுகின்றார்கள் எனக் கூறி அவையினரை வணங்கச் செய்தல்.

சான்றோர் வாழ்க ! சால்புகள் வாழ்க !

என மணமக்களை மும்முறை கூறச்செய்தல்,சான்றோர் அனைவரையும்

மணமக்கள் வாழ்க ! வாழக!

என மும்முறை வாழ்த்தச் செய்வித்தல்.

பெற்றோர் வழிபாடு

மணமக்களைப் பெற்ற பெருமைக்குரியவர்களை மணமேடைக்கு அழைத்து, மணமக்களை அவர்கள் பெற்றோருக்கு மாலை அணிவிக்கச் செய்தல்.

மகவைத் தந்தவர் தந்தை ,ஆகி இருந்தவர் ஆய் ஆகிய தாய். அவர்கள் இருவரும் எத்தனை எத்தனை பேறுகளைப் பெற்றிருந்தாலும் பெற்றோர் ஆவதில்லை.மக்களைப் பெற்றதாலேயே பெற்றோர் எனப்பட்டனர்.

பெறுமவற்றுள் யாமறி வதில்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பே றல்ல பிற

தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் என்றார். பெற்றோர்கள் கொடையே உயிர்க்கொடை, உடற்கொடை, உணர்வுக் கொடை,உயர்வுக்கொடை எல்லாமும் ஆதலால், கண்கண்ட தெய்வமாகிய பெற்றோர்களை மணமக்கள், வணங்குகின்றார்கள் என்று கூறி மணமக்களை

பெற்றவர் வாழ்க ! பெருந்தகை வாழ்க !

என மும்முறை வாழ்த்தச் செய்து வணங்க வைத்தல், பெற்றோர் தம் மக்களுக்கு மலர் தூவி

உயிரே வாழ்க ! உயர்வே வாழ்க !

என மும்ம்முறை வாழ்த்தச் செய்தல்.

திருமண மங்கலநாண் (அ) விரலாழி பூட்டல்

பழைய சாளில் நம் முன்னோர் முழுமதி பார்த்து இரவுப்பொழுதில் மங்கல விழா நிகழ்த்தினர்.முழுமதிப்பொழுதே முழுத்தம் எனப்பட்டது.முழுத்தம் பார்த்தல், முழுத்தப்புடவை, முழுத்தக்கால் நடல் என்பவை பழைய வழக்கம்.
முழுத்தம் என்பது முகூர்த்தம் என ஆக்கப்பட்டது. பகல் மணமாகவும் மாறியது.

ஆயினும் வளர்பிறையில் திருமணம் செய்தல் அதன் அடையாளமாம்.முன்னாளில் மங்கல விழாவைத் தாய்மார்கள் முன்னின்று நடத்தினர். பொதுவிழாக்களும், சடங்குகளும் நடத்துவதில் தேர்ச்சியும் செய்நேர்த்தியும் உடைய முதுசெம்பெண்டிர் நால்வர் கூடி நடத்தியதையும், கற்பினில் வழுவாமல், நல்ல பல உதவிகளும் புரிந்து, கணவன் பாராட்டும் வகையில் வாழ்க என அவர்கள் வாழ்த்தியதையும் அகநானுறூ கூறுகின்றது.

அந்நிலை ,குலப்பெரியவர், ஊராளியர் தலைவர், நாட்டாண்மை, மூப்பர் என்பவர் முன்னிலையில் மணங்கள் நிகழ்ந்தன.

பின்னே சடங்குகளும் மாறி, மொழியும் மாறி ஆடவர் நடத்துவதாகவும் அமைந்துவிட்டது. பகுத்தறிவு , சீர்திருத்தம் எனப்படும் மணங்களும் ஆடவர் நடத்துவனவாகவே ஆகிவிட்டன. மணம் முதலிய, சடங்குகளை மகளிர் நடத்துகின்ற மரபை மீட்டெடுப்பின் நன்மையாம் எனக்கூறி, முதிய தாய்மார் நால்வரையோ பலரையோ மணமங்கல நாணை வழிபட்டு எடுத்து மணமகன் கையில் வழங்கித்திருப்பூட்டு நடத்துமாறு செய்தல், கெட்டிமேளம் முழங்கச் செய்தல், தாய்மார்களைக் குரவை இடச் செய்தல் பெருநலமாம், திருப்பூட்டு நிகழ்த்தியப் பின்னர்,

மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு

என மும்முறை கூறி, மேடையில் இருப்பவர்களையும் அவையோரையும் கூறச் செய்தல், மேடையில் இருப்போர் மலரும் ,மங்கல அரிசியும் தூவுதல்.


-------------தொடரும்

கருத்துகள்

ராம்ஜி_யாஹூ இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
nice post mam as always
பெயரில்லா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வணக்கம் அம்மா
நான் இணையத்தமிழ்த் தொடர்பாக புதுவைப்பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வு செய்கிறேன் தங்களுடைய இணையத்தமிழ் தொடர்பான கட்டுரைகளை நான் வாசித்துள்ளேன் மேலும்
தங்களிடம் இணையத்தமிழ் தொடர்பான
தரவுகள் இருந்தால் அளித்துதவும் படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்
நன்றி
sengodi550 இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வணக்கம் அம்மா
நான் இணையத்தமிழ்த் தொடர்பாக புதுவைப்பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வு செய்கிறேன் தங்களுடைய இணையத்தமிழ் தொடர்பான கட்டுரைகளை நான் வாசித்துள்ளேன் மேலும்
தங்களிடம் இணையத்தமிழ் தொடர்பான
தரவுகள் இருந்தால் அளித்துதவும் படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்
நன்றி
துபாய் ராஜா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அருமை. அருமை.
முனைவர் கல்பனாசேக்கிழார் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இந்த கருத்து ஆசிரியரால் அகற்றப்பட்டது.
முனைவர்.இரா.குணசீலன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
தேவையான பதிவு அருமை!!
அம்பர் முருகன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மூடநம்பிக்கையில் வீழ்ந்துகிடக்கும் தமிழினத்தை தட்டி எழுப்ப தமிழ் முறை திருமணம் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன்.

முருகன் சுப்பராயன்
மும்பை

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…