முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இட்டவி


நம் தமிழ்நாட்டின் அனைவரும் விரும்பி உண்ணக்கூடியதும்,தொல்லை இல்லாத உணவு எது என்றால் இட்டிலி என்று கூறிவிடலாம்.இந்த பெயர் எப்படி வந்தது என்று சிந்திப்போமா?
இட்டலி,இட்லி,இட்டிலி,இட்டெலி என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் இதில் எது சரியென்று எண்ணியிருக்கோமா!

இட்லி,இட்டெலி என்று கூறுவதைக்காட்டிலும் இட்டிலி என்று கூறுவதே பொருத்தமுடையது என்பர்.காரணம் 'ட்' என்னும் வல்லினப் புள்ளியெழுத்துக்கு அடித்து அதே உயிர்மெய் வருவதே இலக்கணமுறைமை ஆகையில் இட்டலி என்பது சரியென்பர்.
கவிமணி தேசியவிநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் செல்லமும் சிறுமியும் என்னும் தலைப்பில் ஒரு பாடல் இயற்றிருப்பார்கள்.

இட்டெலி ஐந்தாறு தின்றோம் என்பீர் -நீங்கள்
ஏதும் கருணை இலீரோ?அம்மா
பட்டினியாக இறந்திடினும் -நாங்கள்
பாவம் பழிசெய்ய மாட்ட்டோம் அம்மா!
செல்வ சீமான் வீட்டுப்பெண்ணொருத்தி தங்கள் வீட்டிலில் இட்டெலி சாப்பிடதைக் கூற,இட்டிலியைப் பார்த்திராத,உண்டிராத ஏழ்மையான சிறுமி இட்டெலி எனபதனை எலி என்று எண்ணி,எலிதான் அவள் உண்டிருக்கின்றால் என்று எண்ணுகிறார்.எலியைத் தின்பதைப் பாவச்செயல் என்றும் கருதுகின்றாள்.

ஆக இட்டலி,இட்டிலி,இட்டெலி -இம்மூன்று சொற்களிலும் உள்ள அலி,இலி,எலி என்பவை இட்டொடு ஒட்டவில்லை.
அறிஞர் மு.வ கதைகளில் இட்டளி என எழுதுவார்.இட்டு அளிப்பது என்னும் பொருள் கொண்டு எழுதுகின்றார் போலும்.

சிலர் இடுதளி என்றும் கூறுகின்றனர்.தளி என்பது பழம் பெயர்.மண்ணால் ஆன கோயில் மண்தளி.கல்லால் ஆன கோயில் கல்தளி(கற்றளி) என்று வழங்கப்பெறுகின்றன.இன்றும் புரட்டாசி போன்ற மாதங்களில் தளிகை போடுகிறோம் என்று கூறவதைப் பார்த்திருப்பீர்கள்.

அதனால் இடுதளி இட்டளி என்று கூறுகின்றனர்.

சிலர் இட்டிலி எத்தனை ஈடு ஊத்தனும்,இல்லை எத்தனை ஈடு எடுக்கணும் என்று கேட்பதைப் கேட்டிருப்போம்.அதனைக் கொண்டு சிலர் ஈடுதளி என்றும் ஈட்டளி என்றும் கூறுகின்றனர்.

இவை எல்லாவற்றையும் விட திருப்பதி திருக்கோவில் கல்வெட்டு ஒன்றில் இட்டவி என்னும் சொல்லாட்சி உள்ளதாக கல்லவெட்டறிஞர் கண்டுள்ளனர்.அவியல் யாவரும் அறிந்ததே ! வள்ளுவரும் அவியுணவு என்ற சொல்லட்சியைக் கையாண்டுள்ளார்.ஆகையால் இட்டு அவித்தல் என்று கொண்டு இட்டவி என்று குறுவது பொருத்தமாக இருக்கின்றது.இனி நீங்கள் எப்படி அழைக்கப் போகின்றீர்கள்?

கருத்துகள்

ஒற்றன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
சுவாரசியமான விளக்கம் தந்த பதிவு. மேலும் இதுபோன்ற விளக்கங்கள் கொண்ட பதிவுகளை இடவும்.
முனைவர் கல்பனாசேக்கிழார் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றி ஒற்றன்.பதிவுகள் தொடரும்.

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

அம்பல் அலர்

அம்பல் அலர் கௌவை என்ற சொல்லாட்சிகள் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்பெறுகின்றன.திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் அலரறிவுறுத்தல் என்ற அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.சரி அம்பல் அலர் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால் தலைவன் தலைவி காதல் கொண்டு ஒழுகும் செய்தி சிலருக்கு மட்டும் தெரிந்தால் அது அம்பல் எனப்படும்.பலர் அறிந்தால் அதற்கு பெயர் அலர் எனப்படும்.இப்பொழுது கூறுகின்றோமே கிசுகிசு என்று அதைதான் முன்பு அம்பல் அலர் என்று பிரித்துக் கூறியிருக்கின்றார்கள்.

அதாவது அம்பல் என்பது மொட்டு நிலை என்றும் அலர் என்பதை மலர்ந்த நிலை என்றும் கூறலாம்.காதல் எப்பொழுது அம்பலாக மாறுகிறதோ அப்பொழுது அது நன்மையில் முடியும் என்ற கருத்தும் பண்டு இருந்துள்ளது.

அம்பலுக்கு உவமை கூறும் போது ஒலி குறைவாக கேட்க கூடிய கோழி,நாரை போன்றவற்றின் சத்ததையும் ,அலருக்கு உவமை கூறுமிடத்து எங்கும் பரவிகாணக்கூடிய சூரியனின் ஒளி,காட்டுத்தீ,அதிர்ந்து கேட்க கூடிய முரசின் ஒலி,களிற்றின் ஆரவாரம்,வீரர்கள் ஆரவாரம்,அருவியின் ஓசை,பறையோசை,போர்கள் ஆரவாரம் போன்றவற்றை உவமையாக கூறுவதாலும் அம்பல் என்பது சிலர் அறிந்த செய்தியாகவும் அலர் என்பது பலர் அறியக்கூடிய செய்தியா…