முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

தொகைச்சொற்கள்

இரண்டு எண்ணிக்கையில் இருக்க கூடியது சொற்கள்
இப் பகுதியில் தொகைகளாக வரக்கூடிய சொற்களைத் தொகுத்துக் கொடுக்கின்றேன்.இத்தொகுப்பு அபிதான சிந்தாமணியில் கண்டது.

அயனம் -----உத்தராயனம் , தஷிணாயனம்

அவத்தை ----கேவலாவத்தை , சகளாவத்தை

அறம் ------ இல்லறம், துறவறம்

அயுதவகை -----அத்திரம் , சத்திரம்

ஆன்மா ------சீவான்மா,பரமான்மா

இடம் ------ செய்யிளிடம்,வழக்கிடம்

இதிகாசம் ---- பாரதம்,இராமாயணம்

இருமுதுகுரவர் -----தாய் , தந்தை

இருமை ------- இம்மை , மறுமை

ஈழநாட்டுச் சிவாலயம் ------திருக்கோணமலை,திருக்கேதீச்சரம்

உலகம் ------ இகலோகம் ,பரலோகம்

எச்சம் ------பெயரெச்சம் , வினையெச்சம்

எழுத்து -----உயிரெழுத்து,மெய்யெழுத்து

கலை ----- சூரியகலை,சந்திர கலை

கந்தம் -----நற்கந்தம்,துர்கந்தம்

கற்பம் ----- பதுமகற்பம் , சுவேதவாரக கற்பம்

கிரகணம் ----- சூரியகிரகணம் , சந்திர கிரகணம்

கூத்து ------- தேசி , மார்க்கம்

சம்பாஷணை ----- வினா , விடை

சவுக்கியம் ------ இகலோக சவுக்கியம் ,பரலோக சவுக்கியம்

சாமானியம் ------ பரம் ,அபரம்

சுடர் ------- சூரியன் , சந்திரன்

ஞானம் ------ பரோக்ஷம் , அபரோக்ஷம்

திணை ------ உயர்திணை , அஃறிணை

தோற்றம் -------சரம் ,அசரம்

பக்கம் ------- சுக்கிலம் ,கிருட்டினம்

பஞ்சாங்கம் --------- வாக்கியம் , சித்தாந்தம்

பாகம் ----------இடப்பாகம், வலப்பாகம்(வாம்பாகம் , தக்ஷணபாகம்)

புடம் ------ சூரியபுடம்,அக்கினிபுடம்

போது ------- பகல் , இரவு

மரபு ------ தந்தை மரபு, தாய்மரபு

வினை -----நல்வினை , தீவினை

வைணவவாகமம் --------வைகானஸம், பாஞ்சராத்திரம்

கருத்துகள்

சந்ரு இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நல்லதொரு தொகுப்பு.... பகிர்வுக்கு நன்றிகள்...
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி சந்ரு.........
ஆ.ஞானசேகரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
ஓஓஓ... நல்ல தொகுப்புங்க
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி ஞானசேகரன் அவர்களே..........
சப்ராஸ் அபூ பக்கர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அழகாகத் தொகுத்து இருக்கின்றீர்கள்

வாழ்த்துக்கள்.....
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வாருங்கள் அபூ உங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றிகள்........
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இந்த கருத்து ஆசிரியரால் அகற்றப்பட்டது.
சுப.நற்குணன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
தொகைச்சொற்கள் = வியப்பு + மகிழ்ச்சி
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றி சுப.ந.அவர்களே......

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

அம்பல் அலர்

அம்பல் அலர் கௌவை என்ற சொல்லாட்சிகள் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்பெறுகின்றன.திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் அலரறிவுறுத்தல் என்ற அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.சரி அம்பல் அலர் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால் தலைவன் தலைவி காதல் கொண்டு ஒழுகும் செய்தி சிலருக்கு மட்டும் தெரிந்தால் அது அம்பல் எனப்படும்.பலர் அறிந்தால் அதற்கு பெயர் அலர் எனப்படும்.இப்பொழுது கூறுகின்றோமே கிசுகிசு என்று அதைதான் முன்பு அம்பல் அலர் என்று பிரித்துக் கூறியிருக்கின்றார்கள்.

அதாவது அம்பல் என்பது மொட்டு நிலை என்றும் அலர் என்பதை மலர்ந்த நிலை என்றும் கூறலாம்.காதல் எப்பொழுது அம்பலாக மாறுகிறதோ அப்பொழுது அது நன்மையில் முடியும் என்ற கருத்தும் பண்டு இருந்துள்ளது.

அம்பலுக்கு உவமை கூறும் போது ஒலி குறைவாக கேட்க கூடிய கோழி,நாரை போன்றவற்றின் சத்ததையும் ,அலருக்கு உவமை கூறுமிடத்து எங்கும் பரவிகாணக்கூடிய சூரியனின் ஒளி,காட்டுத்தீ,அதிர்ந்து கேட்க கூடிய முரசின் ஒலி,களிற்றின் ஆரவாரம்,வீரர்கள் ஆரவாரம்,அருவியின் ஓசை,பறையோசை,போர்கள் ஆரவாரம் போன்றவற்றை உவமையாக கூறுவதாலும் அம்பல் என்பது சிலர் அறிந்த செய்தியாகவும் அலர் என்பது பலர் அறியக்கூடிய செய்தியா…

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…