முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

திருமணத்தில்.......


சிலப்பதிகாரம் மூன்று கண்டங்களையும் 30 காதைகளையும் கொண்டுள்ளது.முதல் காதையான மங்கலவாழ்த்துப் பாடலில் கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் நடக்கும் திருமண நிகழ்ச்சியை விவரிக்கின்றார் இளங்கோவடிகள்.ஒரு திருமணம் என்றால் எப்படி நடக்கும்,அதில் யாரெல்லாம் பங்கு பெறுவார்கள்,அவர்கள் என்னென்ன செய்கின்றார்கள் என்பதை மிக அழகாக நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்திகின்றார்.


திருமண நாளில் முரசு முதலியன இயம்பின,மத்தளம் முதலியன அதிர்ந்தன,சங்கம் முதலியன முழங்கின,மங்கல அணி அரசன் வெண்குடை கீழ் உலா வருவது போல் அந்நகரினைச் சுற்றி எடுத்து வந்தனர்.
திருமண மண்டபத்தில் ஆழாகன பூவேலைபாடுகள் நிறைந்து,அப்பூவேலைப்பாடு செய்துள்ள தூண்களில் வயிரமணிகள் பதிக்கப்பெற்றுள்ளன.மண்டபத்தின் மேலே நீல பட்டினால் அலங்காரம் செய்யப்பெற்று அதில் முத்துக்கள் தொங்கவிடப்பெற்றுள்ளன.


அம் மண்டபத்தில் அழகிய பெண்கள் தங்களை நன்றாக அலங்காரம் செய்து கொண்டு,மேனிமுழுதும் பொன்னாலாய நகையினை அணிந்திருப்பதால் விளங்குகின்ற மேனியை உடையராய் உள்ள அவர்கள் விரைந்து அங்கும் இங்கும் ஓடிக்கொண்டும்,மலர்களை கையில் ஏந்திகொண்டும்,தங்களுக்குள்ளே பேசிக்கொண்டும்,சிலர் பாடிக்கொண்டும்,சிலபெண்கள் ஒரக்கண்ணால் தம் கதலர்களை நோக்கிக் கொண்டும்,சிலர் சந்தன சாந்தினையும் புகையினையும்,மணம் மிக்க மாலைகளையும்,இடித்த சுண்ணத்தினையும்,விளக்குகளையும்,கலங்களையும், ஏந்திக்கொண்டும், அரும்பிய புன்முறுவலையுடைய பெண்கள் முளைப்பாலிகை யினராயும் நிறைகுடத்தினராயும் வந்து திரண்டனர்.

அப்பொழுது வானில் திங்களும் உரோகிணியை சேர்ந்த அந் நன்னாளில்,அருந்தி போன்று கற்புடைய கண்ணகியை,மாமுது சான்றோர்கள் வேத நெறிபடி மந்திரங்களைச் சொல்ல,அவர்கள் தீவலம் வந்து திருமணம் செய்து கொண்டதைக் காண கண்கோடி வேண்டும் என்கின்றார் இளங்கோவடிகள்.

கருத்துகள்

துபாய் ராஜா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அழகான வர்ணனையில் காட்சிகள் கண்முன்.வாழ்த்துக்கள்.
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வாங்க ,ராஜா உங்கள் கருத்துரைக்கு நன்றி.
Mojo Arasu இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் அழகான வர்ணனைகளும், உவமைகளும் நிறைந்துள்ளன. அவற்றின் மூலம் நாம் முன்பிருந்த காலத்தைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுகிறோம். தங்களின் முயற்சியால் அவற்றைப் பலரும் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
//பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் அழகான வர்ணனைகளும், உவமைகளும் நிறைந்துள்ளன. அவற்றின் மூலம் நாம் முன்பிருந்த காலத்தைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுகிறோம். தங்களின் முயற்சியால் அவற்றைப் பலரும் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.//

ஆம் அரசு நம் பழ இலக்கியங்களில் இல்லாத வளங்களே இல்லை......உங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் மகிழ்ச்சி நன்றி.
ஆ.ஞானசேகரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நல்ல வர்ணனைகள்
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உங்கள் வருகைக்கு நன்றி சேகரன்.........

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…