முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இணைமொழிகள்

சகர வரிசையில் தொடங்கும் இணைமொழிக்ள.

சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடக்க வேண்டும்.
சண்டு சருகு அரிக்கின்றாள்.
சண்டை சச்சரவு இருக்க கூடாது.
சண்டை சல்லியத்திற்குப் போகமாட்டான்.
சந்தி சதுக்கங்களில் சிலை நிறுத்தப்பெறும்.
சந்துபொந்தெல்லாம் தேடிப்பார்த்தான்.
சப்புஞ் சவரும் வாங்கிக்க கொண்டு வந்திருக்கான்.
சவண்டு துவண்டுகிடக்கிறத்.
சளித்துப் புளித்துப் போயிற்று.
சழிவு நெளிவு இல்லாத பெட்டியாய் வாங்கு.


சாக்குப் போக்குச் சொல்லக் கூடாது.
சாகப்பிழைக்க கிடந்தான்.
சாடைமாடையாகப் பேசுகிறான்.
சுவர் சாய்ந்து சரிந்து கிடக்கிறது.
வேலையை சாயலாய் மாயலாய் செய்துவருகிறான்.
அவனைச் சாவிழவு தள்ளவைத்திருக்கிறது.

சிக்கி முக்கியாய்க் கிடக்கிறது.
உடம்பெல்லாம் சிக்குஞ் சிரங்குமாய் இருக்கிறது.
சிட்டிசிரட்டை யெல்லாம் தண்ணீர் ஊற்றிவைத்திருக்கிறது.
சிந்திச் சிதறி சீரழிக்கின்றான்.
சிந்தமணி சிதறுமணியெல்லாம் பொறுக்கிக் கொண்டாள்.
சிறுதனம் சீராட்டு அவளுக்கு நிரம்பக் கிடைத்தது.
சின்னது சிறியதிற்கு ஒன்றுங் காட்டக்கூடாது.
சின்னாபின்னமாக்கச் சிதறிகிடக்கிறது.

சீட்டுநாட்டுப் போட்டு வைத்திருக்க வேண்டும்.
சீத்துப் பூத்து என்று இரைக்கின்றது.
சீராட்டிப்பாராட்டி
வளர்த்தார்கள்.
சீரியரும் பூரியரும் வந்தனர்.
சீருஞ் சிறப்புமாக இருந்தான்.
சீருஞ்செட்டுமாய் வாழவேண்டும்.
சீவிசிக்கெடுத்துச் சடை பின்னினாள்.
சீவிசிங்காரித்து வந்தாள்.
சீறிசினந்து விழுந்தான்.

சுள்ளி சுப்பல் பொறுக்கி எரிக்கின்றாள்.
படுக்கையைச் சுற்றிச் சுருட்டிக் கொண்டு போனான்.
சுற்றுமுற்றும் பார்த்துப் பேசு.

செடிகொடி போட்டால் காய்க்கும்.
செடி செத்தையெல்லாம் அகற்ற வேண்டும்.

strong>சொத்து சுகம் அவனுக்கு ஒன்றுமில்லை.
சொள்ளை செட்டை ஏதாவது சொல்லுவான்.

கருத்துகள்

குப்பன்_யாஹூ இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அருமைங்க, நன்றிகள் பல,

தினமும் நான் புதிதாக நிறைய கற்கிறேன் உங்கள் பதிவில் இருந்து.

குப்பன்_யாஹூ
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வாங்க குப்பன் உங்கள் வருக்கைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றி.
பழமைபேசி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
//சீறுஞ் சிறப்புமாக இருந்தான்//

சீர்² 1. Prosperity, wealth; செல்வம்.

நிறைய கற்கிறேன்...நன்றி!
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வாங்க பழமை எழுத்து மாறி விட்டது.......சுட்டியமைக்கு நன்றி.

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…