முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இணைமொழிகள்

கரவரிசையின் தொடர்ச்சியான இணைமொழிகள்.இது போன்ற இணைமொழிகள் தெரிந்தால் பகிர்ந்து கொள்ளலாமே.

காக்கனும் போக்கனும் கொள்ளை கொண்டு போனார்க்ள.
பிள்ளைக்ள காச்சுப்பூச்சென்று கத்திக்கொண்டு இருந்தார்கள்.
எங்கு பார்த்தாலும் காடும் செடியுமாய் இருக்கிறத்.
காடுமேடாய் அலைந்து திரிந்தான்.
காதிலே கழுத்திலே ஒன்று மில்லை,
காமா சோமா என்று கத்திக் கொண்டு இருந்தார்.
பயிர்கள் காய்ந்து கருகிவிட்டன.
காரசாரமற்ற பேச்சு.
கானான் கோனான் என்று நாதங்கி கடுக்கன் தொங்குகிறது.


கிட்டதட்ட அவன் சாயல்.
கிட்ட முட்ட அவனை வரவிடாதே.
கிண்டி கிளறி எடுத்தான்.
கிணறு குட்டை இருந்தால் குளிக்கலாம்.
கிழங்கெட்டை வீட்டில் இருப்பது நல்லது.

ஆடு கீரைகுழை தின்னும்.
கீரியும் பாம்பும் போலப் பகை.

குஞ்சுங் குழுவானுமாய் இருக்கிறது அவன் குடும்பம்.
குட்டி குறுமான் எல்லாம் வந்துவிட்டன.
குண்டக்கமண்டக்கமாய் அவனை கட்டித் தூக்கிக் கொண்டு போனார்கள்.
தரை குண்டும் குழியுமாய் இருக்கிறது.
குணங்குற்றம் யாருக்கும் உண்டு.
குணங்க குறிகளைக் கண்டுப்பிடிக்க வேண்டும்.
கால் குத்தலும் குடைசலுமாய் இருக்கிறது.
அரிசியைக் குத்திக்கொழித்து ஆக்கவேண்டும்.
வீடுவாசல் குப்பைக்குளமாய் கிடக்கிறது.
கும்பக் குழிய அளந்தான்.
கும்பிக் கொதித்து நின்றான்.
கும்பிட்டு கூத்தாடி வணங்கினான்.
குலங்கோத்திரம் பார்.
குலமும் குணமும் ஒத்த காதலர்.
குழந்தை குட்டி பெருத்தவன்.
குளங் குட்டையில் தண்ணீர் இல்லை.
குற்றங்க குறைகள் இருந்தால் பொறுத்துக் கொள்.
குற்றநற்றம் பார்க்க கூடாது.
குறுக்கு நெடுக்குமாக இருக்கிறது.
குறுக்கு மறுக்கும் திரிகிறான்.

கூட்டநாட்டம் இப்போது நடக்கிறதில்லை.
கூட்டிக் குறைத்து பேசுவான்.
கூடக்குறைய இருந்தால் சொல்.
கூடமாட வேலை செய்.
கூடிக்குலவி திரிகின்றனர்.

கெஞ்சிக்கெதறி கேட்பான்.

கேட்பார் கேள்வியில்லை.
கேடபாரும் மேய்பாரும் இல்லாமல் திரிகிறான்.
கேள்வி முறையில்லாமல் இருக்கிறது.
கேளும் கிளையும் கெட்டாருக்கு இல்லை.

கையும் களவுமாகப் பிடிப்பட்டான்.
கையுங்காலும் வைத்துக்கொண்டு சும்மாயிருக்க மாட்டான்.
கையுங்க காலுமாய் வந்து சேர்ந்தான்.
கையும்மெய்யுமாய் பிடிப்பட்டான்.

கொக்கு குருவி எல்லாம் போய்விட்டன.
கொஞ்சிக குலாவி பேசுகின்றனர்.
கொஞ்சநஞ்சமாவது பாத்துப் பேசு.
கொட்டுக்குழல் இல்லாமல் சடங்கு நடந்தது.
கொடிவழியில் கல்யாணம் செய்வார்.
கொடுக்கல்வாங்கல் நிறைய இருக்கிறது.
கொண்டான் கொடுத்தான் வீட்டில் நெடுநாள் தங்க கூடாது.
கொண்டு கொடுத்து வாழவேண்டும்.
வறியவர் கொத்தடிமை குலவடிமையாய் வாழ நேர்ந்தது.
காயை கொத்திக்குதறி வைத்திருக்கிறான்.
கொத்தோடு குலையோடு கொண்டு போனான்.
மரம் கொப்பும் குலையுமாக தழைத்திருந்தது.
கொள்வினைக் கொடுப்பினை அவர்களிடம் இல்லை.

கோட்டை கொத்தளமெல்லாம் காவல் செய்யப்பட்டன.
தெருக்கள் கோணல் மாணலாக உள்ளன.
கோயில் குளம் செல்லவேண்டும்.
கோலுங்க கொடுக்குமாய் கட்டிக்கொண்டு திரிகிறான்.
கோள்குண்டுணி சொல்கிறவனை நம்பாதே.
(பாவாணர் நூலில் கண்டது)

--------------------தொடரும்.

கருத்துகள்

சந்ரு இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
தெரியாத பல இணை மொழிகளை அறியக் கிடைத்தது நன்றிகள். தொடருங்கள். வாழ்த்துக்கள்...
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வருகைக்கு நன்றி சந்ரு.

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…