முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இணைமொழிகள்

ககரத்தில் தொடங்கும் இணைமொழிகள்.

சரக்குக் கங்குகரையற்றுக் கிடக்கிறது.
கஞ்சிதண்ணீர் அவனுக்குச் செல்லவில்லை.
கட்டியும் முட்டியுமாய் இழுதுப்போட்டுருக்கான்.
எதற்கும் ஒரு கட்டு முட்டு வேண்டும்.
கடாவிடைகளால் பொருளை விளக்கினார்.

கண்டது கடியது எல்லாம் சொல்லக் கூடாது.
கண்டவன் கடியவனெல்லாம் வந்து சாப்பிடுகிறான்.
கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் எடுத்துச் சென்றான்.
கண்டந்துண்டமாய் வெட்டு.
கண்ணீரும் கம்பலையுமாய் இருக்கிறாள்.

கண்ணும் கருத்துமாய் காக்கவேண்டும்.
கத்திக்கதறி அழுதான்.
கந்தல் கூலமாய் கிடக்கிறது.
கப்புங்கவருமாய்க் கிளைத்திருக்கிறது.
கந்தலும் பொத்தலும் உடுத்திக்கொண்டு திரிகிறான்.


கரடு முரடானவன்.
கரை துறை தெரியவில்லை.
கல்லுங் கரடுமான வழி.
கல்லுங் கரம்புமாய் கிடக்கின்ற நிலம்.
கல்வி கேள்விகளில் சிறந்தவன்.


கல்யாணம் காட்சிக்குப் போகவேண்டும்.
களங்கமளங்க மற்றுப் பேசவேண்டும்.
கள்ளங்கவடில்லாதவன்.
கற்பும் பொற்றபும் உடையவள்.
கற்றோருக்கும் மற்றோருக்கும் விளங்கும் நன்.
கன்றுகாலி வரும் நேரம்.
கனவோ நனவோ?


-----------தொடரும்.............

கருத்துகள்

சந்ரு இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உங்கள் பணி பாராட்டத்தக்கது தொடருங்கள்... வாழ்த்துக்கள்..
குப்பன்_யாஹூ இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
nalla padhivu nandrikal.
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி சந்ரு.
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி குப்பன்.

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…