முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இணைமொழிகள்

இன்று இகர வரிசையில் துவங்கும் இணைமொழிகளைப் பார்க்கலாம்.


இசகு பிசகாய் நடக்கிறான்,அகப்பட்டுக்கொண்டான்.
இண்டும் இடுக்குமாய் இருக்கிறது.
இயங்குதிணை நிலைத்திணை ஆகிய இருவகைச் சொத்தும் உண்டு.
இயலும் செயலும் ஒத்திருக்கும்.
இழுப்பும் பறிப்புமாய் கிடக்கிறது.
இளைத்தும் களைத்தும் போனான்.
இன்னார் இனியார் என்று அவனுக்கில்லை.

ஈகை யிரக்கம் இருக்க வேண்டும்.
ஈடும்எடுப்பும் அற்றவன்.
ஈடுசோடு இல்லாதவன்.
ஈயெறும்பு மொய்க்கும்.

உடைநடையால் உயர்வு தாழ்வு அறியப்படும்
உண்டியுறையுள் வசதியுண்டு.
உண்டுடுத்து வாழவேண்டும்.
உருட்டும் புரட்டும் எண்ணிடம் பலிக்காது.
உருண்டு திரண்டு இருக்கிது.
உருவும் திருவும் ஒத்த காதலர்.
உள்ளது உரியது எல்லாம் விற்றுவிட்டான்.
உற்றார் உறவினர் உதவுவர்.

ஊண்உடை சிறக்க வேண்டும்.
ஊண் இறக்கம் ஒழித்து வேலை செய்தான்.
ஊதியமும் இழப்பும் வணிகத்திற்கியல்பு.

எக்கச்சக்கமாய் மாட்டிக் கொண்டான்.
எக்காளமும் ஏடாசியுமாய் பேசுகிறான்.
எய்படை எறிபடை கொண்டு பொருதார்கள்.

ஏங்கித் தேங்கித் தவிக்கிறான்.
ஏட்டிக்குப் போட்டியாய் செய்கிறான்.
ஏமமும் சாம்மும் கூத்தாடுகிறான்.
ஏழை பாழை பிழைக்க வேண்டும்.
ஏற்றதாழ்வு சமுதாயத்தில் இருக்க கூடாது.
ஏற இறங்க பார்க்கிறான்.

ஒட்டி உலர்ந்து போயிற்று.
ஒட்டுறவு அற்றுப் போய்விட்டது.
ஒண்டு சண்டியாய் காட்டுவழி போகக் கூடாது.
ஒன்றாய் மன்றாய்க் குடியிருக்கிறார்கள்.
ஓட்டமும் நடையுமாய் போய் சேர்ந்தோம்.
ஓட்ட உடையல் போட்டு வைக்கும் அறை.
ஓட்டை சாட்டை யிருந்தால் கொடு.
ஓடியாடி திரிகிறான்.
ஓய்வும் சாய்வும் ஒருநாளும் எனக்கில்லை.

--------------------------தொடரும்

கருத்துகள்

சந்ரு இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அனைத்தையும் அறிய ஆவலாக இருக்கிறேன். தொடருங்கள்... வாழ்த்துக்கள்...
குப்பன்_யாஹூ இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
wow superb, thanks for sharing
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உங்கள் வருகைக்கு நன்றி சந்ரு.
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி குப்பன்
Suresh Kumar இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அருமையாக உள்ளது . உங்கள் இடுகையை பின் தொடர விருப்பம் ஆனால் பின் தொடர் widget இல்லையே

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…