முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இணைமொழிகள்

எழுத்து நடையில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன.ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நடையைப் பின்பற்றுவர்.சிலருடைய எழுத்து நடையைப் பார்த்தவுடன் இவருடைய எழுத்து தான் என்று கண்டுப் பிடித்துவிடுவோம்.சிலருடைய எழுத்தில் காணப்படும் சொல்லாட்ச்சியைக் கொண்டும் இவர் எழுத்து என்று கூறிவிடலாம்.நம் எழுதும் போது சில இணைச் சொற்களைப் பயனபடுத்தலாம் அவ்வாறு பயன்படுத்தும் போது நம் எழுத்து நடை சிறப்பாக அமையும்.அவ்வாறு எழுத்து நடையைச் சிறப்பாக அமைத்துக்கொள்ள சில இணைச் சொற்களைப் பார்க்கலாம்.

அக்கம் பக்கம் பார்த்துப் பேசு
அக்குத் தொக்கு இல்லாதவன்.
அகடவிகடமா பேசுகிறான்
அடங்கிவொடுங்கி யிரு.
அஞ்சிலே பிஞ்சிலே அறியவேண்டும்

அடரடி படரடியாய்க் கிடக்கு.
அவன் இவனுக்கு அடிதண்டம் பிடிதண்டம்
அடுகிடை படிகிடையாய் கிடத்தல்
அடிப்பும் அணைப்புமா இருக்க வேணுடும்.
அடையலும் விடியலும் குருடுக்கில்லை.

அண்டம் பிண்டம் ஒத்த இயல்புடையன.
அண்டை வீடு அடுத்த வீடி பகையிருக்க கூடாது.
அண்டை அயலெல்லாம் தேடி பார்த்தேன்.
அந்தியும் சந்தியும் பூசை நடக்கிறது.
அயர்ந்தது மறந்தது எடுத்துக் கொண்டு போ.

அரதேசி பரதேசிக்கு உணவளிக்க வேண்டும்.
அரிசி தவசி விலையேறி விட்டது.
அருவுருவாகிய இறைவன்.
அருமை பெருமை தெரியவில்லை.
அல்லுஞ் சில்லுமாய்ப் பணம் செலவாகிவிட்டது.

அல்லும் பகலும் வேலை.
அல்லை தொல்லை எல்லாம் தீர வேண்டும்.
அலுங்கி குலுங்கி போயிற்று
அலுத்துப் புலுத்து வந்திருக்கான்.
அலைந்து குலைந்து கெட்டுவிட்டான்.

அழிந்தொழிந்து போயிற்று.
அழுகையும் கண்ணீருமாய் வந்து சேர்ந்தான்.
அழுங்கி புழுங்கி சாகின்றான்.
அழுத்தந் திருத்தமாய்ப் படிக்கின்றான்.
அள்ளாடி தள்ளாடி நடக்கின்றான்.

அழுது தொழுது வாங்கிவிட்டான்.
அற்ற குற்றம் பார்க்க ஆளில்லை.
அறமறம் அறிந்து ஒழுக வேண்டும்.
அறுக்கப் பொறுக்கப் பாடுபட்டும் குடிக்க கஞ்சியில்லை.
அடுத்து மடுத்துக் கேட்க வேண்டும்.
------------------
தொடரும்..............


இது போன்ற இணைமொழிகள் உங்களுக்குத் தெரிந்தால் பகிர்ந்து கொள்ளவும்

கருத்துகள்

சந்ரு இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நல்ல பதிவு தொடருங்கள். அடிக்கடி வந்து அறிவைப் தேடலாம்...
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உங்கள் வருகைக்கு நன்றி சந்ரு.உங்களுக்கும் இது போன்ற இணைமொழிகள் தெரிந்தால் கூறுங்கள்.
பிரியமுடன்.........வசந்த் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
பாராட்டி சீராட்டி

பாட்டன் பூட்டன்
ஆ.ஞானசேகரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நல்ல தொகுப்பு,
நல்ல பகிர்வு பாராட்டுகள்
சுபானு இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
பயனுள்ள பதிவு.. என்னிடம் இணைமொழிகள் பற்றிக் கேட்காதீர்கள்.. எனக்கு அவ்வளவாகத் தெரியாது.. படிக்க மட்டுந்தான் தெரியும்
பிரபா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
எங்களுக்கு தெரியாது மாம் ...நீங்க தொடர்ந்து சொல்லுங்க....நாங்க கேட்க ரெடி.
முனைவர்.இரா.குணசீலன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
பயனுள்ள பதிவு....
இதனை தாங்கள் வலைப்பதிவில் தொடர் இடுகையாகவே பதிவிடலாம்...

அந்த அளவுக்கு நிறைய வழக்குகள் உள்ளன.
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றி வசந்த்.
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி ஞானசேகரன்
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உங்கள் வருகைக்கம் கருத்துக்கும் நன்றி பிரபா
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி குணா தொடருகிறேன்.

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…