முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

துன்பம் தொடர்ந்துவந்த கதை

துன்பம் ஒருவருக்கு வந்தால் எப்படி தொடர்ந்து வரும் என்பதற்கு ஒரு கதையினை விவேகசிந்தாமணி என்னும் நூல் கூறுகின்றது.பட்டகாலிலே படும் கெட்டக்குடியே கெடும் என்ற பழமொழியும் இதறகுப் பொருத்தமாக இருக்கும்.

ஒரு ஊரில் ஒரு குடியானவன் இருந்தான்.அவனுக்குப் பொல்லாத காலம் வந்தது.ஒருநாள் பெருமழை பொழிந்தது.அப்பொழுது அவனுடைய பசு மாடு கன்று போட்டது.மழையினால் பசுவும் கன்றும் துன்புற்றன.அப்பொழுது அவனுடைய வீட்டின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்தது.
அப்போது கருவுற்றிருந்த அவனுடைய மனைவிக்குப் பேறு காலம் நெருங்கியதால் உடல் வருந்தினாள்.அந்நேரத்தில் அவனுடைய வேளையாள் இறந்து போனான் என்ற செய்தி வந்தது.மழை பெய்யும் போதே விதை விதைக்க வேண்டிய சூழல்.


எது எப்படி ஆனாலும் ஆகட்டும் என்று வயலில் விதைவிதைத்து விடலாம் என விதையைத் தூக்கிக் கொண்டு ஓடுகிறான்.அந்நேரத்தில் பழைய கடன்காரர்கள் சிலர் எதிர்பட்டுக் கடனைக் கொடுத்துவிட்டு மறுவேலையைப் பார் என மறிக்கின்றார்கள்.இச் சமயத்தில் வரிகட்டவில்லை என அரசாங்க ஆள் வந்து வரிப்பணம் கேட்கின்றான்.

இவை இவ்வாறாக இருக்க குடியானவனுதைய குலகுரு
தமக்கு அவ்வாண்டு கொடுக்க கூடிய காணிக்கைப்பொருள் தரவில்லை என்று அதனைக் கேட்டு வந்தார்.புலவர்கள் இருவர் இச்சமயத்தில் குடியானவன் மீது சில செய்யுள்களை இயற்றிக்கொண்டு வந்து நன்கொடை கேட்கின்றார்கள்.இவ்வாறு வரிசையாக துன்பம் வந்து சேரும் போது ,குடியானவன் அடைந்த துன்பத்தை கூறவும் வேண்டமோ?

கருத்துகள்

சுபானு இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
என்ன இது.. இப்படியெல்லாம் நடக்குமா.. ?
முனைவர் சே.கல்பனா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
ஆம் சிலர் வாழ்க்கையில் இப்படியெல்லாம் நடக்கதான் செய்யுது........
ஆ.ஞானசேகரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அய்யோ... இது என்ன சோகம்...
பெயரில்லா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உப்பு விற்கப்போனால் மழை பெய்யும்
மாவு விற்கப்போனால் காற்று வீசும் .அந்த மாதிரி துன்பம் தொடர்ந்து துன்பம் .
வெந்தபுண்ணில் வேல் பாய்ச்சியது போல் உள்ளது ..நல்ல படைப்பு .

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…