முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இளைய சமுதாயமே சிந்திப்பீர்

இளமைப் பருவத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் நண்பர்களைப் பொறுத்து அமைகிறது நம்முடைய வாழ்க்கை.எனக்குத் தெரிந்த ஒரு பையன் நல்லவனாகத்தான் இருந்தான்.கல்லூரி விடுதியில் தங்கி படித்தபொழுது தவறான நண்பர்களின் சேர்க்கையால்,தன் மதியிழந்து புகை,போதைக்குத் தன்னை அடிமையாக்கிக் கொண்டுவிட்டான். அவனது வாழ்வு கேள்விக் குறியானது.இளைய சமூதாயமே சிறிது சிந்திப்பீர்.அறிவு கெடுக்கும் செயல்களை விடுத்து ,ஆக்கச் செயல்களில் ஈடுபடுங்கள்.அதற்கு நல்ல சிறந்த மனிதர்களைத் தேர்ந்து கொண்டு ,அவர்களின் வழி பின்பற்றும் பொழுது,எதிகால வாழ்க்கை ஒளிமயமாகத் திகழும்.பூவுடன் சேர்ந்த நாரும் மணம் பெறுவது போல நல்லோர் தொடர்பு நாளும் நன்மையைக் கொடுக்கும்.

கருத்துகள்

Nilavan இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அருமையான ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்கள்..

பணி தொடர்க..
♥♥வர்மன்♥♥ இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
உண்மையான கருத்து .................
தொடரட்டும் உமது சிந்தனை ...............
{சிந்திக்க துணிந்தவன் செதுக்கபடுகிறான் ஒவ்வொரு நாளும்.....
சிந்திக்க மறந்தவன் சிலை ஆகின்றான் எந்நாளும்.....}
ஜெஸ்வந்தி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வலைச் சரம் மூலம் உங்கள் வலையத்தை அடைந்தேன்
நல்ல கருத்து..

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…