முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

உலா நூல்கள் அகர வரிசையில்

1. அப்பாண்டைநாதர் உலா

2. அவிநாசி உலா - அருணாச்சலக்கவிராயர்

3.அழகிய நம்பிஉலா

4.ஆளுடைபிள்ளையார் திருவுலாமாலை - நம்பியாண்டார் நம்பி

5. இராசராசன் சோழன் உலா - ஒட்டக்கூதைதர்

6.உண்மையுலா

7.ஏகாம்பரநாதர் உலா - இரட்டையர்

8.கடம்பர் கோயில் உலா

9.கயத்தாற்றரசன் உலா - அந்தகக் கவிவீர்ராகவ முதலியார்

10.கனகசபை நாதன் உலா - அம்மையப்பர்

11. காமராசர் உலா - அ.கு.ஆதித்தன்

12.காளி உலா

13.கீழ்வேளூர் உலா - அந்தக்கவி வீர்ராகவ முதலியார்

14.குலசை உலா

15. குலோத்துங்கன் உலா - ஒட்டக்கூத்தர்

16. குன்றக்குடி சண்முகநாதர் உலா - சிலேடைப்புலி பிச்சுவையர்

17. கோடீச்சுர உலா - சிவக்கொழுந்து தேசிகர்

18. சங்கர சோழன் உலா

19.சங்கரன் நயினார் கோயில் சங்கரலிங்க உலா

20.சிலேடை உலா - தத்துவராயர்

21.சிவசுப்பிரமணியர் திருமுகவுலா - கபாலமூர்த்திப் பிள்ளை

22. சிவத்தெழுந்த பல்லவராயன் உலா - படிக்காசுப் புலவர்

23. சிறுதொண்டரை உலா

24. செப்பறை உலா - அழகிய கூத்த தேசிகர்

25. சேயூர் முருகன் உலா - சே றைக் கவிராசப்பிள்ளை

26. சேனைத்தேவர் உலா -

27. ஞான உலா - சங்கராச்சாரியார்

28. ஞான உலா - சுவிசேடக்கவிராயர் வேதநாயக சாஸ்திரி

29. ஞானவிநோதன் உலா - தத்துவராயர்

30. தஞ்சைபெருவுடையார் உலா - சிவக்கொழுந்து தேசிகர்

31.தருமை ஞானசம்பந்த சாமி உலா

32.திருக்கடவூர் உலா - சுப்பிரமணியக் கவிராயர்.

33. திருக்கழுக்குன்றத்து உலா - அந்தகக்கவி வீர்ராகவ முதலியார்

34.திருக்காளத்திநாதர் உலா - சேறைக்கவிராசப் பிள்ளை

35.திருக்குவளை தியாகராச சாமி உலா

36.திருக்குற்றால நாதர் உலா - திரிக்கூடராசப்பக் கவிராயர்

37.திருக்கைலாய ஞான உலா - சேரமான் பெருமாள்

38.திரிசிர கிரி உலா

39.திருச்சிறுபுலியூர் உலா

40. திருச்செந்தூர் உலா

41. திருத்தணிகை உலா - கந்தப்பையர்

42. திருப்பனந்தாள் உலா - எல்லப்பப் பூபதி

43. திருப்புத்தூர் உலா -

44. திருப்பூண நாதர் உலா - கந்தசாமிப்புலவர்

45. திருவாரூர் - அந்தக்கவி வீரராகவ முதலியரர்

46. திருவானைக்கா உலா - காளமேகப் புலவர்

47. திருவிடை மருதூர் உலா - மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை

48. திருவலஞ்சிமுருகன் - பண்டாரக் கவிராயர்

49. திருவெங்கை உலா - சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்

50. திருவேங்கட உலா

51. தில்லை உலா

52. தென் தில்லை உலா - பின்னத்தூர் நாராயாணசாமி ஐயர்

53. தேவை உலா - பலப்பட்டைச் சொக்கநாதப் புலவர்

54. நடுத்தீர்வை உலா

55.நெல்லை வேலவர் உலா - சரவணமுத்துப் புலவர்

56. பர்ராச்சேகரன் உலா

57.புதுவை உலா

58.பேரூர் உலா - அருணாசலக்கவிராயர்

59. மதுரைச் சொக்கநாதர் உலா - புராணத்திருமலை நாதர்

60. மயிலத்து உலா - வேலைய தேசிகர்

61. மயூரகிரி உலா - சு.மு. சுப்பிரமணியன் செட்டியார்

62.மருஙாகாபூரி உலா -வெறிமங்கைபாகக் கவிராயர்

63. முப்பன் தொட்டி உலா

64. வாட்போக்கி நாதர் உலா - சேறைக்கவிராசப் பிள்ளை

65. விக்கிரம சோழன் உலா - ஒட்டக் கூத்தர்

66. விருத்தாசல உலா

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…