முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

உன்னநிலை

சங்க கால மக்களிடத்துப் பல நம்பிக்கைகள் இருந்துள்ளதை சங்க பாடல்களின் வழி அறியமுடிகிறது. அவற்றுள் ஒன்று நிமித்தம் காணுதல்.அதாவது ஒரு நல்ல செயலைச் செய்ய செல்லும் முன் நிமித்தம் காணுதல்.நிமித்தம் என்பதற்கு அறிவிப்பது என்பது பொருள். அது நன்மை தீமை இரண்டினையும் சுட்டும்.இதனை தொல்காப்பியம் ஓம்படை எனக் கூறும்.
அச்சமும் உவகையும் எச்ச மின்றி
நாளும் புள்ளும் பிறவற்றின் நிமித்தமும்
காலம் கண்ணிய ஓம்படை.
இந் நிமித்தங்களுள் உன்ன மரத்தின் முலமாக காணும் நிமித்தம் உன்ன நிமித்தம் எனப்படும். உன்னம் என்பது ஒருவகை மரம் .இதனை இலந்தை மரம் என்றும் கூறுவர்.இதனுடைய இலை சிறிதாகவும் பூ பொன்னிரமாகவும் புல்லிய அடியை உடைதாகவும் இருக்கும்.உன்னநிலைப் பற்றி தொல்காப்பியம் ஓடா உடல் வேந்தன் அடுக்கிய உன்னநிலை எனக் குறிப்பிடுகிறது.
இதற்குப் புறங்கொடத சினமுடைய வேந்தனை,உன்னமரத்தொடு சார்த்தி வெற்றி தோல்விகளை அறிவதற்குக் காரணமானது உன்னமரம் என்பது பொருள்.
புறப்பொருள் வெண்பாமால் இதன் இலக்கணத்தைத்,
துன்னரும் சிறப்பின் தொடுகழல் மன்னனை
இன்னம் சேர்த்தி உறுபுகழ் மலிந்தன்று
என்று இயம்பும்.
சங்க இலக்கியத்தில் உன்னநிலை பற்றிய செய்திகள் பதிற்றுப் பத்தில் மட்டுமே ஈரிடங்களில் காணப்பெறுகின்றன.களங்காய் கண்ணி நார்முடிச்சேரலுடன் போர் செய்ய கருதிய பகைவர்,நிமித்தம் பார்த்தபோது,உன்னமரம் கரிந்து காட்டி அவருக்குத் தோல்வியை உணர்த்தியது.
செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதன் அந்நிமித்தம் பார்த்தபோது,மரம் கரிந்து காட்டியது. அவ்வாறு கரிந்து காணப்பட்டால் அது தோல்வியைக் குறிக்கும். ஆனாலும் அம் மன்னன் அதனைப் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் ,அந்நிமித்தத்தை புறக்கணித்துப் போருக்குச் சென்று வெற்றி வாகை சூடினான்.அக்காரணத்தாலேயே அவனுக்கு உன்னத்துப் பகைவன் எனப் பெயர் வழங்கலாயிற்று.
இது போன்றே மன்னன் நலங்கிள்ளி பறவை காட்டிய தீ நிமித்தத்தை கடந்து போரில் சென்று வென்றமையின் அவனைப் புட்பகைவன் என அழைத்தனர்.
இவற்றைப் காணும் போது நிமித்தமு பார்பதை விட எண்ணியார் திண்ணிய நெஞ்சம் உடையராய் இருந்தால் எச்செயலையும் செவ்வனே முடிக்கலாம் என அறியலாம்.

கருத்துகள்

அருள். கி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மிக அருமையான இடுகை

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

சங்கதமிழ் இலக்கியங்கள் காதல்,வீரம்,கொடையை மட்டுமன்றி
இல்லறத்துக்குரிய அறங்களுள் ஒன்றாக விருந்தோம்பலையும்
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.விருந்தோம்பலில் தமிழரே பேர் பெற்றவர்கள்.
பழந்தமிழர் விருந்தோம்பலை வாழ்க்கையின் உயிர் நாடியாகக் கொண்டமை,
அக்கால நூல்களால் நன்கு தெரிகிறது.பழந்தமிழ் நூல்களில் விருந்து மணமே
பெரிதும் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது.விருந்தோம்பலின் அருமையை அறிந்து
வள்ளுவர் விருந்தோம்பலுக்கென்று தனியோர் அதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார்.
'விருந்து' என்ற சொல் புதுமையைப் குறித்துப் பின்பு ஆகுபெயராய் விருந்தினரைக்
குறித்து வழங்கலாயிற்று.
'விருந்து தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே'(பொருளதிகாரம்,237)
என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா மூலம் அறியலாம்.
இல்லற நெறி
'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலே' இல்லறத்தின் தலையாய நெறியாகும்.
விருந்தோம்பல் இல்லாத வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை ஆகாது. விருந்தோம்பலில் பெண் பெரும்
பங்கு பெறுகிறாள்.ஆதலின் 'நல்விருந்தோம்பலின் நட்டாள்' எனத் திரிகடுகம் கூறும்.

தொல்காப்பியமும் மனைவிக்கு உரிய மாண்புகளாக விருந்தோம்பலையும் சுற்றம் ஓம்பலையும் சுட்டுகிறது.
\
'விருந்து புறந்தருதல…

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…