முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

கருத்தரங்க அறிவிப்பு மடல்

நாகை அ.ம.து.மகளிர் கல்லூரியுடன் இணைந்து-திருவையாறு தமிழய்யா கல்விக்கழகம் நடத்தும் ஏழாவது அனைத்துலக வரலாற்றுத் தமிழ் ஆய்வு மாநாட்டுக் கருத்தரங்கம் நடைபெறவுள்ளது.இக்கருத்தரங்கிற்கு தமிழ்மொழி வரலாறு,தமிழின வரலாறு,தமிழ் மன்னர் வரலாறு,தமிழர் பண்பாட்டு வரலாறு,தமிழ் இலக்கிய வரலாறு,தமிழ் இலக்கண வரலாறு,தமிழர் சமய வரலாறு,தமிழர் அறிவியல் வரலாறு,தமிழ் கவிஞர்-எழுத்தாளர் வரலாறு,திழ் அறிஞர்கள்-நினைவுச்சின்னங்கள் வரலாறு என்ற மையப் பொருண்மையில் அமைந்த கட்டுரைகளை எழுதலாம்.சிறந்த 50 கட்டுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து கட்டுரையாளர்களுக்கு செந்தமிழ்ச் சுடர் என்ற பட்டம் வழங்கப் பெறுகின்றது.சிறந்த படைப்பு ஒன்றைத் தேர்வு செய்து 1000ரூபாயும் செந்தமிழ் வேந்தர் பட்டமும் வழங்கப்பெறுகிறது.
பதிவுக்கட்டணம்---ஆய்வு மாணவர்களுக்கு 500
மற்றவர்களுக்கு-550
காசோலை எடுக்க வேண்டிய முகவரி
கண்ணகி கலைவேந்தன் என்ற பெயரில் பாரத வங்கி,இந்தியன் வங்கி,லெட்சுமி வங்கி,கார்பரேசன் வங்கி,கூட்டுரவு வங்கி ஆகிய வங்கிகளில் எடுத்து அனுப்பலாம்.பணவிடையாகவும் எடுத்து அனுப்பலாம்.
கட்டுரை அனுப்பவேண்டிய முகவரி
முனைவர் மு.கலைவேந்தன்
தலைவர் தமிழய்யா கல்விக் கழகம்
ஔவைக்கோட்டம்
திருவையாறு-613204
கைபேசி---9486742503

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

தொகைச்சொற்கள்

நான்கு எண்ணிக்கையில் அமைந்த தொகைச்சொற்கள்........

அச்சம் ---- அணங்கு,விலங்கு,கள்வர்,தம்மரசன்

அரண --- மலை,காடு,மதில்,கடல்

அளவு---எண்ணல்,எடுத்தல்,முகத்தல்,நீட்டல்

அழுகை ---- இளிவு,அழவு,அசைவு,வறுமை

அனுபந்தம் ---- விடயம்,சம்பந்தம்,பிர்ரயோசனம்

ஆச்சிரமம் ----- பிரமநரியம்,இல்வாழ்க்கை,வானப்பிரத்தம்,சந்தியாசம்

ஆடூஉக்குணம் ------ அறிவை,நிறை,ஓர்ப்பு,கடைப்பிடி

இழிச்சொல் ---- குறளை,பொய்,கடுஞ்சொல்,பயினில் சொல்

இளிவரல் ----- மூப்பு,பிணி,வருத்தம்,மென்மை,

உண்டி ------ உண்டல்,தின்னல்,நக்கல்,பருகல்

உபாயம் ----- சாமம்,தானம்,பேதம்,தண்டம்

உவகை ----- செல்வம்,புலன்,புணர்வு,விளையாட்டு

உரை ----- கர்த்துரை,பதவுரை,பொழிப்புரை,அகலவுரை

ஊறுபாடு ------ எறிதல்,குத்தல்,வெட்டல்,எய்தல்

கதி ----- தேவர்,மக்கள்,விலங்கு,நாகர்

கணக்கு ---- தொகை,பிரிவி,பெருக்கு,கழிவு

கம்பம் ----தாலம்பம் ,வெள்ளை,சாலாங்கம்,கற்பரி

கரணம் -----மனம்,புத்தி,அகங்காரம்,சித்தம்

கல்வி ---- கேள்ளவி,தானுணர்தல்,பயிற்சி,ஓதுவித்தல்

கவிகள் ----- ஆசு,மதுரம்,சித்திரம்,வித்தாரம்

காதிகள் ----- ஞானாவரணீயம்,தரிசனாவரணீயம்,மோகநீயம்,அந்தராயம்

சதுரங்கம் ----- தேர்,கரி,பரி,கலாள்

சாந்துவகை -----…

செய்யுளும் உரைநடையும்

முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம் தாள் -1 –ITAC - செய்யுளும் உரைநடையும் அலகு – 1      குறுந்தொகை
நல்ல குறுந்தொகை எனப் புலவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. குறுந்தொகை என்பதற்கு குறும் பாடல்களைக் கொண்ட தொகை அல்லது தொகுப்பு என்று பொருள் படும்.  தொகுத்தவர் உப்பூரி குடிகிழார் தொகுப்பித்தவர் பூரிக்கோ. 400 பாடல்களை 205 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். கடவுள் வாழ்த்து பெருந்தேவனார் என்பவர் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது அகத்திணைப் பாடல்களின் தொகுப்பு. இப்பாடல்களின் அடிவரையறை 4 முதல் 8, நேரிசை ஆசிரியப்பாவினால் ஆனது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள் பத்து உள்ளன. உவமையாலோ, தொடராலோ அல்லது சிறப்பு அடைமொழியாலோ பெயர்பெற்ற புலவர் எண்ணிக்கை 19. குறுந்தொகையில் வருணனை குறைவு. முதல், கருப் பொருள்களை விட உரிப்பொருளுக்குச் சிறப்பிடம் தரப்படுகிறது. உள்ளுறை இறைச்சி அளவாக அமைந்துள்ளன. குறுந்தொகைப் பாடல்கள் உலகத் தரமுடையவை. உலகிலுள்ள எவ்வளவு சிறந்த காதல் பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை உணரலாம். பல சான்றோர்களால் அதிகம் மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நூல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பூமிக்கு அடியில் ஓடும் சுரங்கத் தொடர் வ…