குடியரசுத் தின வாழ்த்துக்கள்

இணைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் குடியரசுத் தின வாழ்த்துக்கள்.

கருத்துகள்

ஞானவெட்டியான் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அம்மையீர்,
"வாழ்த்துகள்" சரியான சொல்லா? இல்லை "வாழ்த்துக்கள்" எனும் சொல்லா?

திருத்த அல்ல; தெரிந்துகொள்ள

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

புறநானூற்றில் கல்விச்சிந்தனை

இரண்டாம் ஆண்டு - மூன்றாம் பருவம்