03 அக்டோபர் 2008

இன்று ந.மு.வேங்கடசாமி கல்லூரி சென்று பேராசிரியர் பி.விருதாச்சலம் ஐயா அவர்களைச் சந்தித்து உரையாடினேன்.அவர்கள் தொடர்பான செய்திகளை விரைவில் வெளிவிடுவேன்

கருத்துகள் இல்லை: